مواد نانو چه تاثیری در شستشوی فرش ها دارند؟

مواد نانو چه تاثیری در شستشوی فرش ها دارند؟

قالیشویی : فرش ها یکی از لوازم ارزشمند در خانه هستند که به دلیل استفاده هر روزه و مداوم از آنها در طول روز با انواع آلودگی و لکه آلوده می‌شوند. این آلودگی‌ها بهتر است که به شکل دوره‌ای از میان برداشته شود و فرش شسته شود. توجه داشته باشید که شستشوی فرش به دو […]