پاک کردن لکه شیر از روی قالی

پاک کردن لکه شیر از روی قالی

قالیشویی ساقدوش : خانم های خانه دار در طول روز هرچقدر هم که تلاش کنند تا وسایل و اسباب خانه تمیز باشد و همه چیز سر جای خودش باشد باز هم ممکن است اتفاقاتی بیفتد که برایشان کمی نگران کننده باشد. مثل ریختن شیر بر روی فرش های خانه. اگر در خانه چنین اتفاقی افتاد […]