ترمز فرش چیست؟ از کجا می توان تهیه کرد؟

ترمز فرش چیست؟ از کجا می توان تهیه کرد؟

معرفی ترمز فرش و کاربرد آن قالیشویی ساقدوش : ترمز فرش، قطعه ای پلاستیکی یا فلزی است که در زیر فرش قرار می گیرد و از لیز خوردن آن جلوگیری می کند. این قطعه معمولاً در قسمت های انتهایی فرش، یعنی در قسمت هایی که فرش به دیوار یا مبل نزدیک است، قرار می گیرد. […]